0223 - 616 509

Arbeidsrecht

Vrijwel de meeste contracten die in Nederland worden gesloten zijn arbeidsovereenkomsten. Iedereen krijgt met een arbeidsovereenkomst of een daarvan afgeleide overeenkomst te maken. Afgeleide overeenkomsten zijn bijvoorbeeld: overeenkomsten van opdracht (zzb), aannemingsovereenkomsten en agentuur.
Vele aspecten spelen een rol. Afspraken tussen werkgever en werknemer(s), CAO's, arbeids- en publiekrecht. Ook de bedrijfscultuur is van belang. We hebben nu eenmaal te maken met mensen.

Wat doen wij?

Advocatenkantoor Van der Heiden assisteert bedrijven, gemeenten en particulieren. Wij adviseren bij het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten, het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten, ziekte en re-integratie, ontslag, geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen en aansprakelijkheid van werkgevers.

Wij denken in een vroeg stadium met u mee

Hoe eerder, hoe beter! Onze voorkeur gaat ernaar uit in een vroeg stadium mee te denken om conflicten te voorkomen. Dat lukt niet altijd. Vaak verlenen wij rechtsbijstand bij bodem- of voorzieningenprocedures, bijvoorbeeld bij ontslag, op staande voet ontslag of het verkrijgen van loon. Door in een vroeg stadium met u mee te denken, beperken we de procedures tot een minimum en voorkomen daarmee niet alleen kosten, maar beperken ook de emotionele spanningen die nu eenmaal bij zo'n procedure horen.
Bij advocatenkantoor Van der Heiden kunt u terecht met vragen over:
- Ontslagrecht
- Ambtenarenrecht
- Medezeggenschapsrecht
- CAO-recht
- Arbeidsongeschiktheid
- Arbeidsprocesrecht.

Onderwerpen