0223 - 616 509

Huurrecht

Advocatenkantoor Van der Heiden adviseert en procedeert in zaken die betrekking hebben op huur en verhuur van bedrijfs- en/of woonruimte. Wij adviseren niet alleen op het gebied van het huurrecht, maar vooral ook op snijvlakken tussen het huurrecht en appartementsrecht. Daaronder valt, huurdersoverlast, gebreken, opstellen en beoordelen van huurcontracten en de beëindiging daarvan.

Gemengde overeenkomsten

Op het snijvlak van huur- en andere overeenkomsten valt bijvoorbeeld de franchise- huurovereenkomst. Beiden hebben veel van elkaar weg. Franchising is immers de huur van licenties en het gebruik daarvan. Een bekend probleem zien we bij de beeindiging van het ene contract, terwijl het andere gewoon doorloopt. Als een franchiseovereenkomst om een "willekeurige" reden afloopt en de huurovereenkomst van de franchisevestiging net voor vijf jaar is verlengd.

Dwingend recht

Het huurrecht kent veel dwingendrechtelijke bepalingen, die gevolgen hebben voor de rechtspositie van betrokkenen. Verhuurders en huurders zijn daar niet altijd van op de hoogte bij het sluiten van een huurovereenkomst. Het komt vaak voor dat afspraken strijdig zijn met de wet. Door advocatenkantoor Van der Heiden tijdig in te schakelen, voorkomt u ongewenste verrassingen.

Verhuurder verhuurt aan concurrent

Indien verhuurder de huurovereenkomst heeft beeindigd of niet wil verlengen, omdat hij aan een ander soortgelijk bedrijf wil verhuren, dan zal dat andere bedrijf gaan profiteren van de goodwill die de vertrekkende huurder heeft verkregen, door hard te werken en vaak veel te investeren. Verhuurder is dan een goodwillvergoeding verschuldigd. De vergoeding is gerelateerd aan de omzet van de vertrekkende huurder. Deze kwestie komt bij franchising veel voor. De franchisegever zegt de huur- en franchiseovereenkomst op en sluit een nieuw contract met een opvolgend franchisenemer, die als het ware op een rijdende trein springt en daarvoor (veel) entreefee moet betalen. Van der Heiden helpt die voormalige huurder met plezier.

In de plaatsstellingen

Als een huuder zijn bedrijf wil verkopen aan een ander, dan wil hij ook de huurovereenkomst overdragen aan die ander. Werkt de verhuurder niet mee aan zo'n overdracht, dan moet u de kantonrechter inschakelen. Van der Heiden helpt u hierbij.