0223 - 616 509

Rechtsgebieden

Bij advocatenkantoor Van der Heiden kunt u terecht voor verschillende rechtgebieden. Zowel op civielrecht, bestuurs- en strafrecht zijn wij actief. het civielrecht is een heel breed gebied. Hieronder valt niet alleen overeenkomstrecht en personen- en familirecht, maar ook ondernemingsrecht, arbeid- en huurrecht. Civiel betekent: burgelijk. Dus het civiel recht ziet op alle gebieden waar burgers (onderling) mee te maken kunnen krijgen. Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen: (BV, NV, coöperaties en verenigingen) vallen onder het civiele recht.
Van bestuursrecht is sprake als een overheidsorgaan betrokken is bij de zaak. Overheid tegenover burgers. Bezwaar- en beroepschriftenprocedures spelen hier een centrale rol.
Het strafrecht is een vak apart. Het is uiteraard een kwestie tussen burgers en overheid, zij het dat op dit gebied de overheidsbesluiten verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Op alle gebieden is het mogelijk conflicten op te lossen door mediation. Voor advocatenkantoor Van der Heiden is het belangerijk conflicten op te lossen door een goed gesprek. Dat neemt niet weg, dat we een procedure niet uit de weg gaan, als het echt niet anders kan