0223 - 616 509

Franchising

Mr. dr. A.J.J. van der Heiden is sinds 1987 actief op het gebied van franchising. In 1999 is hij gepromoveerd op dit onderwerp. Prof. dr. mr. A. Mohr was promotor. Van der Heiden heeft meer dan honderd publicaties over franchising geschreven in de (juridische) vakliteratuur, twee boeken en talrijke adviezen.
Van der Heiden is niet alleen juridisch auteur (De Praktijkgids, De Nationale Franchisekrant), maar treedt ook op als mediator, arbiter en algemeen adviseur van franchisenemers(verenigingen) en franchisegevers. Uiteraard verleent Van der Heiden rechtsbijstand aan franchisenemers en franchisegever en hij is DAS-advocaat in franchisezaken.

Franchisewet

In 1999 heeft Van der Heiden in zijn dissertatie een hoofdstuk geschreven over franchisewet­geving. Als voorbeeld heeft hij een volledige wettekst geschreven met toelichting. Pas in 2016 heeft minister Kamp een Nederlandse franchisecode (NFC) laten schrijven. Op 1 januari 2021 is een nieuwe franchisewet in werking getreden. Deze is opgenomen in Boek 7 van het Burgelijk Wetboek, de artikelen 7:911 tot en met 7:922. Het is zeer belangrijk dat franchisegevers de franchiseovereenkomsten aanpassen.

Samenwerking?

Opvallend is dat franchising nog steeds wordt gezien als een hechte en voortdurende samenwerkingsvorm tussen juridisch en financieel zelfstandige ondernemers. Niets is minder waar. Van juridische samenwerking is pas sprake als beide partijen samen eenzelfde doel nastreven en samen de schouders eronder zetten om dat doel te bereiken. Heel veel franchisenemers zullen erkennen dat het samenwerken vaak ver te zoeken is. De franchisegever heeft immers als doel een sterke franchiseorganisatie op te zetten en de franchisenemer wil daarin deelnemen om zijn ‘brood’ te verdienen en een pensioen op te bouwen. Het is beter om franchising een participatievorm te noemen. Daarbij komt dat franchisenemers vaak financieel volstrekt afhankelijk zijn van de franchisevorm. Van zelfstandigheid is vaak geen sprake. De verschillende doelstellingen en de mate van afhankelijkheid vormen een bron van conflicten.

Voorkomen is beter ……

dan genezen. Dit gezegde geldt met name voor franchising. Goede contracten. Evenwicht tussen de belangen van franchisegever en franchisenemers. Structureel overleg, waarbij de franchisenemers daadwerkelijk inspraak hebben. Soepele geschillenregeling(en). Bij al deze zaken is juridische hulp vrijwel onvermijdelijk. Van der Heiden is met zijn lange ervaring en brede deskundigheid op dit gebied de uitgesproken persoon om u te adviseren en te begeleiden.

Toetreding tot een franchiseketen

De bomen groeien de hemel in. Adspirant franchisenemers laten zich vaak misleiden door mooi ogende prognoses en allerlei (valse) beloftes. Buitengewoon veel procedures zijn gevoerd door franchisenemers die hun vermogen zagen slinken door deel te nemen aan een franchise waarmee weinig te verdienen viel. Laat u goed en grondig informeren. Vraag, vraag en vraag nog eens. Laat u niet misleiden door dollartekens. Vraag of er een testfiliaal is. Bezoek een franchisenemer van de keten. Vraag de franchisegever hoeveel procedures hij heeft gevoerd. Hoe gaat de franchisegever om met een franchisenemer die onverhoopt te weinig omzet realiseert. Maar zorg er vooral voor dat uw informatie goed en grondig wordt vastgelegd. Dat u weet waarin u investeert. Ook hierbij kan mr. Van der Heiden u van dienst zijn.