0223 - 616 509

Tarieven

Standaardtarief

Het uurtarief bedraagt tussen de € 175,00 en € 200,00 te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Afhankelijk van uw zaak kan dit tarief worden verlaagd of verhoogd. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Vast bedrag

In bepaalde gevallen kan voor de behandeling van een zaak vooraf een vast totaalbedrag overeen gekomen worden

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie-en deurwaarderskosten voor procedures.

Declaratie 1 x per maand

In principe declareren wij aan het begin van iedere maand de uren en verschotten van de afgelopen maand. Bij de declaratie is een specificatie van de uren en de verschotten gevoegd. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Als u onverhoopt niet tijdig betaalt, brengen wij naast de eventuele incassokosten ook 1 % rente per maand in rekening.

Gesubsidieerde rechtbijstand

Particulieren kunnen een beroep doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).
De hoogte van een toevoeging en eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Actuele inkomensgrenzen vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/. De Raad controleert uw inkomen en vermogen naar uw situatie van twee jaar geleden. Als u daarna veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te verleggen. Het formulier Peiljaarverlegging kunt u ook downloaden op bovengenoemde website.
U kunt korting op de eigen bijdrage krijgen door het juridisch loket te bellen (0900-8020 € 0,25 per minuut). De juridische medewerker vraagt naar uw burger servicenummer. Leg hem daarna uit wat uw probleem is en dat u gebruik wilt maken van de diensten van advocatenkantoor Van der Heiden te Den Helder. Vraag om een verwijzing naar ons kantoor. Vervolgens belt u ons om een afspraak te maken.
Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand dan kunt u het een aanvraag doen bij de afdeling Sociaal Domein, bureau bijzondere bijstand van uw gemeente. In Den Helder belt u: 14.0223. Het telefonisch spreekuur van de gemeente is van 8.30 uur tot 12.00 uur. De aanvraag voor bijzondere bijstand moet direct gemaakt worden. Na aanvang van onze werkzaamheden zal uw aanvraag worden afgewezen.

Aansprakelijkheid

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met advocatenkantoor Van der Heiden. Hierop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking is opgenomen van aansprakelijkheid. Deze voorwaarden staan hier. Op aanvraag sturen wij u een exemplaar van de algemene voorwaarden. Verder zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.