0223 - 616 509

politiebeslag

Beslag door politie

Rijden onder invloed. De politie neemt je rijbewijs in. Soms ook je auto. Verdacht van geweldpleging, diefstal, valsheid in geschrifte, dierenmishandeling. Justitie neemt je eigendommen in beslag. Mobiele telefoons, I-pads, Laptops en andere gegevensdragers zijn voorwerpen die vaak direct worden afgenomen. Er zijn veel meer vormen te bedenken van beslag door de politie. Maar hoe krijg je ze terug.

Vormen van beslag

Justitie moet wel een goede reden hebben om voorwerpen in beslag te nemen. Voorwerpen die dienen om de waarheid aan het licht te brengen (art. 94 Sv). De inhoud van je telefoon en vooral de berichten die zijn verwijderd. Justitie wil aantonen welk voordeel is behaald, zodat dit voordeel kan worden ontnomen (Pluk-ze). Sommige voorwerpen worden verbeurd verklaard (vuurwapens).

Geld wordt vrijwel altijd meegenomen. Daarmee kunnen boetes worden betaald, of wederrechtelijke verkregen voordeel worden terugbetaald. Dit heet verhaalsbeslag (art. 94a Sv).

Beklag tegen beslag

Het is altijd zinvol te klagen over in beslag genomen zaken. Het is van belang dat er snel geklaagd wordt. Bederfelijke waar wordt vrijwel direct vernietigd. In beslag genomen dieren gaan naar het asiel. Werk snel. Vaak worden in beslag genomen voorwerpen binnen zes weken nadat beslag is gelegd vernietigd. Doe wat! Bel het O.M. (beklagbureau), bel de politie of stuur een e-mail. Maak wel een aantekening wanneer je belt en met wie je spreekt. Wordt het voorwerp niet teruggeven, dan bieden wij je de mogelijkheid voor € 50,00 een klaagschrift in te dienen.

Klaagschrift.

Hierna volgen enkele vragen, die nodig zijn voor het opstellen van een verzoekschrift. Je kunt de zaak zelf bepleiten tijdens de zitting. Wij kunnen dat ook voor je doen tegen het zeer gereduceerde tarief van € 135 per uur.